Skip to Content

Aansprakelijkheidsuitsluiting / Legal disclaimer


De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Abraxax aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Abraxax geen controle heeft. Abraxax aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

© 2009 Abraxax BV, alle rechten voorbehouden