Diensten

Bij communicatieoplossingen voor de zakelijke markt heeft Abraxax een mix van producten, diensten en adviesdiensten waarmee u (markt)communicatie volgens onze missie kunt verbeteren. Een overzicht:

Opleiding Webmaster

Doelgroepen
Iedereen die verantwoordelijk is voor, of betrokken is bij de opzet en het beheer van websites, content management systemen en intranetten. Hierbij kan men o.a. denken aan:

    * Beleidsmedewerkers
    * Secretariaat en management assistentes
    * MKB
    * Technisch beheerders
    * Vormgevers, designers
    * Managers
    * Medewerkers Interne en externe communicatie
    * P&O, Human Resource medewerkers
    * Marketing en PR professionals

Voorkennis

    * Goede kennis van Windows en Internet browsers.
    * Een werk en denkniveau van tenminste MBO.

Uitvoering
Het traject opleiding webmaster wordt in overleg met de cursisten bepaald. Hierbij zal een selectie worden gemaakt uit een aantal onderwerpen (modulen). Alle modulen zijn ook los te volgen. De aanbevolen basismodulen voor de opleiding webmaster zijn:

 1. Opzet eenvoudige websites
 2. Opzet complexe websites (met interactie)
 3. Aanpassing lay-out (o.a. gebruik van HTML en Cascading Style Sheets (CSS))
 4. Beeldmateriaal: Toepassing, bewerking, optimalisatie, conversie, bescherming en beveiliging van beeldmateriaal

Aanvullend op bovenstaande modulen zijn er ruim 15 keuzemodulen:Webmaster Team

 1. Webhosting
 2. Toepassing van een forum, gastenboek voor uitgebreide interactie
 3. Formulieren
 4. Google Tools
 5. Opzet van een webserver (intranet)
 6. Marketing en Promotie (o.a. zoekmachine optimalisatie)
 7. E-commerce
 8. Management van web leads - hoe zorg ik dat de leads efficiënt worden opgevolgd tegen minimale kosten
 9. Opzet van afgeschermde websites en extranetten
 10. Anti SPAM management
 11. Beheer websites (o.a. introductie contentbeheer)
 12. Beveiliging / security
 13. E-mail distributie en communicatie
 14. Video, geluid e presentaties
 15. Webcasting, narrowcasting, live Internet uitzendingen
 16. Organisatorische aspecten

Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Zoekmachine optimalisatie

Onder de term van zoekmachine optimalisatie worden er in de markt diverse diensten aangeboden waarvoor u soms diep in de buidel moet tasten.

De term zoekmachine optimalisatie is nogal algemeen. U kunt zich de volgende vragen stellen:

 1. Wat wordt geoptimaliseerd?
 2. Resulteert dit in meer leads en meer omzet?
 3. Hoe kan ik dit controleren?
 4. Kan ik de aangebrachte optimalisaties zelf onderhouden?
 5. Is de optimlisatie mogelijk met mijn huidige website?
 6. Is een optimalisatie zinvol?

Dit zijn slechts enkele vragen die u zich zou kunnen stellen bij de veelvuldig aangeboden diensten van zoekmachine optimalisatie.

Neem contact met ons op voor een duidelijke uitleg over hetgeen u kunt verwachten.

 U krijgt van ons een rapportage waarbij u kunt zien hou uw website scoort op Internet.

 

Interim Webmaster

U zoekt een interim webmaster op niveau die:

 1. Ondersteuning en versterking biedt bij uw klant- en marktcommunicatie
 2. Uw website(s) beheert & onderhoudt
 3. Een website of portal opzet
 4. Een intranet opzet en/of onderhoudt
 5. Een content management project cms gaat leiden
 6. Management adviseert over de (on)mogelijkheden van Internet
 7. Een communicatieplan (intern, extern) kan opstellen
 8. Een knelpunten analyse kan uitvoeren
 9. Weet wat ROI is
 10. Een gesprekspartner is voor uw afdelingsmanagers
 11. Uw mensen een training on-the-job kan geven
 12. Uw marketing via Internet een boost kan geven
 13. Voorkomt dat u te veel tijd verliest aan SPAM
 14. Ondersteuning biedt bij het vinden van een nieuwe webmaster

Webmasters beschikbaar: part time, full time, detachering en project

Neem contact met ons op voor de volgende stap: Actie

Gerelateerde onderwerpen:

 1. Opleiding webmaster
 2. Quick scan
 3. CMS selectie en implementatie
 4. Kickstart CMS selectie

Inhuur webmaster

Een webmaster inhuren is vaak goedkoper dan iemand op permanente basis aannemen. Vaak volstaat een part-time inhuur van 0.5 tot 2 dagen per week. Een gekwalificeerde parttime webmaster in vast dienstverband is moeilijker te vinden (en vast te houden).

Tijdelijke webmaster

Een Tijdelijke webmaster vult een aantal taken uit bij het (tijdelijk) ontbeken van een webmaster. Dit kan zijn in de aanloopperiode van project of vervanging van een reguliere functie (ziekte, verlof, zwangerschap e.d.). Tijdelijk staat synoniem met interim.

Parttime webmaster

De functie van een webmaster is bij kleinere organisaties vaak partime. Vervanging of tijdelijke opvang is vaak moeilijk.

Coaching webmasterWebmaster Coaching

Veel webmasters in kleinere organisaties zitten in een lastige hoek. Zij hebben niet de ruimte, ervaring en middelen om de gewenste veranderingen door te voeren. Het gevolg: zij raken gedemotiveerd. Toch heeft de webmaster een enorm belangrijke spilfunctie. Deze functie kan via webmaster coaching verder vorm worden gegeven waarbij de webmaster zich gaat ontplooien en positieve terugkoppeling krijgt van de organisatie. Hierdoor wordt meerwaade gecreëerd voor de webmaster en de organisatie. Een pure win-win situatie.

Abraxax biedt inhoudelijke coachting (dus geen standaard coaching of doe het zelf pakket zoals veel coaching organisaties u dat presenteren).

Content Management Systemen

Een overzicht van de diensten gerelateerd aan Content Management Systemen (CMS).

Opstellen functionele specificaties CMS

Een CMS bestaat primair uit:

 1. Presentatie via een browser naar de gebruikers. Deze presentatie kan afhankelijk zijn van het type gebruiker.
 2. Een database waarin de inhoud structureel wordt opgeslagen.
 3. Een beheergedeelte (module) voor het aanpassen van de inhoud. Deze beheermodule is veelal afgeschermd.

Naast de primaire functies wordt een CMS vaak uitgebreid met een aantal modulen:

 1. Zoeken
 2. Nieuws
 3. Vacatures
 4. Download
 5. Banner
 6. E-mail distributie
 7. Link management
 8. Diverse andere modulen, . . . (o.a. foto en image gallery, RSS feeds, cloud tagging,

De CMS selectie wordt verder bepaald door een groot aantal randvoorwaarden. Hierbij kan men denken aan:

 1. Koppeling andere systemen (CRM, ERP, e.d.)
 2. Beveiliging
 3. Workflow
 4. Migratie van bestaande data
 5. Multi-site publishing

Neem contact met ons op voor ondersteuning bij het opstellen van functionele specificaties van een CMS.

Workshop gebruik en toepssing CMS

In de workshop gebruik en toepassing CMS krijgt u binnen 1 dag een overzicht van 3 Content Management Systemen (CMS'en). In deze workshop leert u hiermee werken zodat u een goede keuze kunt maken.

De drie belangrijkste CMS'en zijn:

 1. Drupal (versie 6.x)
 2. Wordpress
 3. Joomla!

De voor- en nadelen van de diverse systemen worden besproken.

Drupal diensten

Drupal is een krachtig CMS dat zich met name leent voor grotere websites waarin veel informatie moet worden "opgeslagen" en toegankelijk moet worden gemaakt voor de gebruikers. Overzicht van diensten gerelateerd aan Drupal:

Cursus Drupal / Training

De volgende drupal trainingen zijn beschikbaar:

Technische Training Drupal

Deze Drupal training wordt uitgevoerd als een workshop waarbij de cursist actief zijn eigen site vorm gaat geven. De onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde komen:

 1. Installatie, startvoorwaarden.
 2. Gebruik in een (shared) hosting omgeving met phpMyAdmin, cPanel.
 3. Configuratie.
 4. Indeling lay-out en Site navigatie (menu's, blokken).
 5. Inhoudstypen (standaard, custom)
 6. Meerdere talen (o.a. Nederlands).
 7. Aanvullende modulen (o.a. WYSIWYG Editor, imgages).
 8. De top 30 modulen.
 9. Gebruik van blokken.
 10. Gebruikersbeheer.
 11. Templates of theme's en de aanpassing hiervan.
 12. Geavanceerde navigatie.
 13. Zoekmachine optimalisatie.
 14. Contact formulieren.
 15. Geavanceerde onderwerpen zoals Taxonomie, Content Construction Kit (CCK), Views, RSS en Panels. 
 16. Eigen velden, content typen.
 17. Workflow / werkstroom.
 18. Best practices beheer (o.a. beheer, updates, ugrades, migratie, ).
 19. Multi-Site.
 20. Mogelijkheden commerciële Drupal ondersteuning.
 21. Anti Spam (o.a. gebruik captcha).
 22. Rapportages.
 23. High Traffic websites.
 24. Integratie met andere websites.
 25. Uitbreiding functionaliteit (o.a. hosted services) en integratie hiervan.
 26. Vertaling van modulen.
 27. Developper tools.

De training kan op locatie en op maat worden gegeven zodat ervaren mensen een versneld traject doorlopen. Drupal biedt veel mogelijkheden om tot een oplossing te komen (meerdere wegen voeren naar Rome). Deze zullen in de Drupal workshop uitvoerig aan de orde komen.

 

Gebruikerstraining Drupal

Deze cursus Drupal gaat niet in op de technische aspecten maar richt zich uitsluitend op:

 1. Gebruik van het CMS als eindgebruiker
 2. Gebruik van MS Word als bron van content
 3. Aanpassen van grafische elementen / plaatjes
 4. Aanpassing navigatie
 5. Best practices content management
 6. Periodiek onderhoud van de inhoud
 7. Werkstroom / workflow
 8. Revisies
 9. Multi-user, werken in teams
 10. Verbetering vindbaarheid zoekmachines
 11. Contentverrijking door informatie ter beschikking te stellen. Basisconcepten van RSS

Neem contact met ons op voor inschrijving of training op locatie.

Drupal advies en consultancy

Drupal is een Open Source Content Management Systeem (CMS) en biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van andere CMS'en. Uiteraard is dit afhankelijk van uw specifieke eisen en wensen. In de markt zijn ruim 1000 verschillende Content Management Systemen bekend. Een keuze maken uit een Content Management Systeem zal niet eenvoudig zijn.

Drupal advies in een notedop

De keuze van Drupal als CMS berust op een gedegen onderzoek naar de eisen en wensen die een organisatie heeft. Kort door de bocht: voor een eenvoudige website heeft u vele alternatieven (o.a. Joomla, easy CMS, een HTML authoring tool e.d.). Drupal is hier een van de vele mogelijkheden.

Naarmate de eisen en wensen toenemen zullen de alternatieven afnemen. Uiteindelijk zullen er slechts enkele systemen overblijven (de shortlist). Wij helpen u bij het opstellen van de eisen en wensen. Wij helpen verder bij de opzet van een aantal prototypen waarmee u de beeldvorming, eisen en wensen verder kunt aanscherpen.

De vervolg van het adviestraject is geheel afhankelijk van de geformuleerde eisen en wensen. Dit kan onder meer omvatten:

 1. Opstellen migratieplan
 2. Projectleiding CMS
 3. Drupal hosting (intern, extern)

Actueel: welke versie van Drupal?

Er zijn verschillende versies van drupal in omloop, uiteenlopend van versie 4 tot versie 7. Versie 6.x (op moment van dit schrijven versie 6.12) moet worden gezien als de meest actuele. Drupal 7 is nog in ontwikkeling en de aanvullende modulen moeten nog aangepast worden.

 

Drupal hosting

Hosting van drupal CMS

Bij de hosting van drupal heeft u verschillende mogelijkheden:

 1. Shared hosting
 2. VPS hosting
 3. Dedicated hosting (colocatie)
 4. Private (eigen hosting)

Shared drupal hosting is de goedkoopte in het rijtje.

Drupal migratie

Indien u een bestaand Content Management Systeem heeft, dan kan dit worden omgezet naar een Drupal CMS. De grotere wesites bestaan vaak uit de volgende componenten:

 1. Data (tekst en beeldmateriaal)
 2. Navigatiestructuren
 3. Relatie tussen data
 4. Interactie (o.a. webformulieren)
 5. Koppelingen (o.a. CRM)
 6. Custom scripts

Alvorens een migratie in gang te zetten worden deze componenten grondig geanalyseerd.

E-mail migratie en productivity

Veel e-mail systemen behoren tot de belangrijkste communicatiegereedschappen van een organisatie.  Deze maakt deel uit van onderstaand communicatieoverzicht:

 1. Telefoon (vast en mobiel)
 2. E-mail
 3. Post
 4. Fax
 5. SMS
 6. Instant Messages (IM)

Mobiliteit vereist integratie telefonie en e-mail

De mobiliteit neemt toe waardoor vaste telefonie verplaatst naar mobiele telefonie. E-mail is PC gebonden maar dit is inmiddels een bijzonder belangrijk communicatiemedium geworden. Logisch om mobiele telefoons uit te rusten met e-mail functionaliteit.

Verbetering mobiliteit door gebruik van webmail

De mobiliteit wordt aanzienlijk verbeterd indien de e-mail voorzieningen niet gebonden zijn aan een vaste werkplek. Webmail maakt dit mogelijk. De meeste e-mail systemen hebben een vorm van webmail. Deze functionaliteit kan verder worden uitgebreid door:

 1. Gemeenschappelijke agenda's, documenten en taken
 2. Goede zoekfunctie binnen e-mail voorzieningen

Toegankelijkheid van informatie met GroupWare functionaliteit

Veel goedkopere standaard e-mail systemen beschikken niet over de zogeheten GroupWare functionalteit waarmee gebruikers informatie kunnen delen zoals e-mail / bestanden / agenda's. Vaak wordt alles heen en weer ge-emaild zodat de andere partij ook het bestand heeft.

Gebruik Internet

URL Filtering

De term URL filtering wordt binnen organisaties gebruikt bij het blokkeren van webadressen. Mag een gebruiker binnen een organisatie wel of niet naar dit webadres? URL filtering maakt onderdeel uit van Internet content filtering. 

Om te bepalen of een gebruiker wel of niet naar een website mag surfen wordt bepaald door:

 1. Het beleid (policy).
 2. De whitelist / blacklist / greylist.
 3. De content van een pagina.
 4. Detectie van andere schadelijke zaken zoals phishing, spyware, virussen.

De meeste routers (de apparaten die de verbinding met het publieke Internet regelen) hebben een eenvoudige vorm van URL filtering (blacklist). Maar deze is erg simpel. Voor een goede en structurele oplossing dient met de volgende onderwerpen mee te nemen:

 1. Automatisch aanpassen van de lijst van zogeheten verboden en goede URL's
 2. Uitzonderingen op de regels (gebruikersgroepen, tijden, e.d.)
 3. Management rapportages (trends, gebruik en misbruik)
 4. Controle op spyware, virus en phishing. Surfen over Internet brengt immers veel gevaar met zich mee waarbij de configuratie van een computer of zelfs vele computers binnen een bedrijf kan worden aangetast.
 5. Keuze voor blokkeren van de website of alleen gebruik monitoren.

Internet Trainingen

Overzicht van training modulen Internet voor eindgebruikers.

Doelgroepen:

Algemeen
De mogelijkheden met Internet zijn ongekend.  Er is ontzettend veel informatie aanwezig. In een aantal modulen worden  diverse delen van Internet behandeld waarbij twee kernpunten voorop staan: verhoging productiviteit en veiligheid. Alle modulen gaan in op een specifiek deel van Internet. Duur van elke module is circa 4 uur.

Service Level Agreements opstellen

Note: Een SLA is toepasbaar in alle sectoren.

Een Service Level Agreement (SLA) is niets anders dan het vastleggen van afspraken en het bewaken van deze afspraken. Deze afspraken hebben een directe relatie met de contracturele verplichtingen die zijn overeengekomen. Een SLA dient tenminste te bestaan uit de volgendeContract SLA punten:

 1. Omschrijving van de dienst. Let op: het gaat hier altijd om een dienst ook als het grotendeels een product betreft (meer in de workshop opzetten SLA).
 2. Parameters / performance monitoring: Welke parameters worden gemeten die een historische en toekomstig beeld geven van de dienstverlening.
 3. Rapportages. Zonder periodieke rapportages kan niet worden (bij)gestuurd.
 4. Kosten van metingen (wie gaat de metingen betalen).
 5. Koppeling contract en het juridische gedeelte.
 6. Meerwaarde van de rapportages (wordt besproken in de workshop).

Knelpunten bij een SLA

 1. Machtspositie een van de partijen
 2. Bestaande situatie / afspraken, achteraf wijzigen is lastig
 3. Gedwongen winkelnering

Relaties

Het opzetten van een SLA heeft een directe relatie met (strategische) dienstontwikkeling en risicoanalyse.

Betrokkenheid inkoop

Inkopers zijn cruciaal bij het proces om tot een goed contract te komen met een SLA. Organisaties die geen afdeling inkoop hebben kunnen een beroep doen op derden om tot goede afspraken te komen.

Workshop: Beheer uw eigen website(s)

Uw website is in beheer bij een derde partij en u ondervindt de volgende problemen:

 1. Onvoldoende (meetbaar) rendement.
 2. Geen of onvoldoende controle over de website.
 3. Veranderingen worden niet tijdig doorgevoerd.
 4. Het onderhoud is kostbaar.
 5. Uitbreidingen zijn kostbaar (u blijft dus een statische website houden).
 6. Onvoldoende meedenken omtrent de mogelijkheden.

In de workshop / cursus "Beheer uw eigen website" leren wij u in 1 tot 2 dagen hoe u eenvoudig uw eigen website kunt onderhouden en hierin interactie met de bezoekers kunt verkrijgen. Mbv onze adviesdiensten kunt u op effectieve wijze gebruik (blijven) maken van kennis op afroep (vanaf 30 minuten per telefoon). De aangeboden tips zullen u op weg helpen bij het ontwikkelen van een renderende website.

Doelgroep cursus beheer uw eigen website

Iedereen die betrokken is bij het onderhouden van een website. Hierbij kan men denken aan: medewerkers van Secretariaat, PR, HR, marketing, enz.

Gerelateerde onderwerpen

 1. Marketingcommunicatie en e-mail distributie
 2. Klantenbinding
 3. Integratie met CRM